Mehter MarşıMehter Marşı

Gafil ne bilir neşve-i pür şevk-i vegayı

Meydan-ı celadetteki envar-ı sefayı

Merdan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine ruy-i zemin arş-ı semayı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdanwww.mygordes.yetkin-forum.com
Produced By nebi demir